ทำความเข้าใจกันสักนิดก่อนคิดที่จะสมัครสินเชื่อ

 New post  Webboard


          ทุกคนในช่วงวัยทำงานนั้นมีความสนใจที่อยากจะสมัครสินเชื่อ เพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าการสมัครสินเชื่อ จุดมุ่งหมายหลักๆก็คือความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยหรือต้องการไปลงทุนต่างๆนั้นเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องทำความรู้จักเกี่ยวสินเชื่อก่อนสะ ซึ่งการสมัครสินเชื่อนั้นเป็นเงินๆทองๆ เพราะหากคุณไม่ศึกษาให้รอบครอบนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณก็ได้


          สินเชื่อ คือ เงินที่สถาบันการเงินปล่อยให้ผู้ขอสินเชื่อในรูปแบบเงินกู้ หรือประเภทบัตร ที่เรารู้จักกันคือสินเชื่อบัตรเครดิต โดยการคืนเงินที่กู้มานั้นจะกำหนดเป็นระยะเวลาตามวงเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้ โดยตามระยะเวลาดังนี้


1.สินเชื่อแบบระยะสั้น เป็นประเภทสินเชื่อที่มีระยะในการให้ยืมหรือปล่อยสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อสำหรับการค้า สินเชื่อด้านตั๋วเงิน


2.สินเชื่อแบบระยะกลาง เป็นประเภทสินเชื่อที่มีระยะในการให้ยืมในระยะกลาง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 -5 ปี โดยสินเชื่อประเภทนี้จะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับ รถยนต์ หรือสินค้าเครื่องไฟฟ้าและอื่นๆที่อยู่ในวงเงินที่สามารถชำระได้ในระยะเวลาภายใน 5 ปี


3.สินเชื่อแบบระยะยาว  เป็นประเภทสินเชื่อที่มีระยะที่ยาว โดยสินเชื่อจะมีระยะเวลามากกว่า 5 ปี โดยสินเชื่อประเภทนี้จะเป็นสินเชื่อที่อยู่ในรูปแบบการกู้ซื้อบ้าน หรือที่ดิน


          จากที่กล่าวมานั้นในเรื่องของระยะเวลาของสินเชื่อของแต่ละประเภท คุณยังต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสมัครสินเชื่อ เนื่องจากว่าสินเชื่อแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนั้นเอง

 Comment
Enter the letters as seen above.