เทคนิคง่ายๆในการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตง่ายๆไม่เดือดร้อนตนเอง

 New post  Webboard


          ในปัจจุบันการทำประกันชีวิตนั้นถือได้ว่าจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้โดยบางทีการสมัครทำประชีวิตไปนั้นอาจจะจำทำไปด้วยความเต็มใจหรือบางทีการทำประกันชีวิตไปนั้นอาจทำไปเพื่อตัดความรำคาญของคนที่มาเสนขายประกันนั้นเองในวันนี้เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับเบี้ยประกันชีวิตมาให้คุณได้ศึกษากันเพื่อเป็นแนวทางความรู้ในเรื่องประกันชีวิตเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากผู้ขายประกันนั้นเอง


เบี้ยประกันชีวิต


ปัจจัยในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันชีวิต


โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการคือ...


(1) อัตรามรณะ คือ อัตราการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยแยกตาม เพศ,อายุ


(2) ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน


(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


จาก 3 ปัจจัยนี้ กรณีเกิดกำไร จะนำมาซึ่งเงินปันผลที่จ่ายคืนผู้เอาประกันภัยในกรณีเป็นการประกันภัยชนิดจ่ายเงินปันผล


การชำระเบี้ยประกันชีวิต


 (1) ชำระครั้งเดียว (Single Premium)


(2) ชำระเป็นระยะเวลา (Limited Payment) : กำหนดชำระ 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือตลอดชีพ แล้วกำหนดจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอเปลี่ยนวิธีชำระได้

 Comment
Enter the letters as seen above.